Kerkrade-Oost: Samen bouwen aan een mooie toekomst!

Om de #leefbaarheid en #veiligheid structureel te versterken, gaan HEEMwonen, Wonen-Zuid, gemeente Kerkrade, MeanderGroep en Impuls een langjarige samenwerking aan vanuit een gezamenlijke ambitie. Om Kerkrade-Oost een nieuwe impuls en toekomst te geven wordt dit najaar een gemeenschappelijk ambitieplan opgesteld.

De afgelopen tijd zijn in Kerkrade-Oost al diverse projecten opgestart om een wijk te creëren waar mensen graag willen wonen. De buurt Rolduckerveld in de wijk wordt bijvoorbeeld grootschalig aangepakt met de sloop van grote flats, vernieuwing van de openbare ruimte en nieuwbouw in combinatie met een sociaal programma voor de bewoners in combinatie met VIE. En ook in de buurt Bleijerheide-Nulland wordt gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Bovendien is de innovatieve, circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL onderdeel van de buurt Bleijerheide.

Naast deze mooie ontwikkelingen waarbij de wijk kleur krijgt, is er behoefte aan een ambitieplan dat een sterk fundament vormt voor de brede aanpak van Kerkrade-Oost. Daarin formuleren we gemeenschappelijke doelstellingen voor de wijk en die werken we uit in gemeenschappelijke uitvoeringsprogramma’s. Op basis hiervan willen de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen in de wijk samen met andere partners een langjarige samenwerking aangaan en structureel inzetten op versterking van het welvaarts- en welzijnsniveau van inwoners. En daarmee ook de leefbaarheid en veiligheid in de buurten vergroten.
Burgerparticipatie maakt uiteraard onlosmakelijk deel hiervan uit.

Vol ambitie gaat dit samenwerkingsverband dit najaar aan de slag, waarbij we de thema’s van Brede Welvaart als uitgangspunt nemen.

  • Er wordt gekeken naar de feitelijke situatie door middel van data-analyse
  • Tijdens straatinterviews en workshops wordt in gesprek gegaan met stakeholders over hun ideeën en wensen voor de toekomst
  • In workshops met netwerkpartners worden alle inzichten verwerkt tot een gedeelde ambitie en aansprekende visualisaties.

Tevens werken we aan een roadmap voor het vervolgproces. Hierin maken we afspraken over de wijze van organisatie en communicatie om meer samenhang en afstemming te borgen. Hiermee dragen we bij aan de ambitie om Parkstad te ontwikkelen tot een vitale en leefbare regio. Zo bouwen we samen aan een leefbare buurten in Kerkrade-Oost!

#ambitieplan #samenwerken #leefbaarheid #bredewelvaart

Plaats een reactie