Verwijsindex Parkstad

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan het kind.

Het is belangrijk dat de betrokken organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Om dit mogelijk te maken, is er de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Ook Impuls is aangesloten bij de Verwijsindex.

De Verwijsindex is een programma op internet waarmee professionals bijhouden met welke hulpverleners kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar contact hebben. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de Verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf welke criteria hiervoor gelden.

De inzet van de Verwijsindex valt onder de Jeugdwet en het gebruik ervan is dan ook wettelijk bepaald door de overheid.