Vacatures en stage

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele vacatures bij Impuls, Alcander en Welzijnsgroep. Verder biedt Impuls elk jaar weer stagemogelijkheden voor vele studenten. De mogelijkheden variëren van oriënterende stages, beroepsgerichte stages en beroepsopleidende stages tot blok- en lintstages. Ook afstuderen bij Impuls hoort tot de mogelijkheden. Genoeg kansen dus!

Vacatures


Alcander zoekt een

Coördinator Facilitaire Services

32 uur per week

 • Ingangsdatum:    1 november 2021
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal 7 (CAO Sociaal Werk)


ALGEMENE KENMERKEN

Als coördinator Facilitaire Services heb je een coördinerende en ondersteunende rol binnen de facilitaire organisatie die is opgebouwd uit de aandachtsgebieden servicedesk, gebouwbeheer, projecten, locatiebeheer, ICT en receptie.

Je bent de sparringpartner van je collega’s en ondersteunt hen met jouw facilitaire kennis en vaardigheden om zo onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Je bent in staat om processen en diensten te optimaliseren en te implementeren met aandacht voor de oorspronkelijke klantvraag.

Je werkt aan een professionele klantrelatie en doet wat je belooft. Daarnaast borg je de bestaande en nieuw te ontwikkelen dienstverlening en draag je bij aan de groei van de afdeling. Je rapporteert aan de manager Facilitaire Services.

Binnen Facilitaire Services gaan we voor professionele en geoptimaliseerde dienstverlening die waarde toevoegt voor de (interne) klant. De afdeling is onderdeel van de Welzijnsgroep die het bedrijfsbureau vormt voor de organisaties Alcander, Impuls, Heerlen Stand-By en JENS.

TAAKOMSCHRIJVING:

Je houdt zicht op en coördineert samen met de manager de dagdagelijkse werkzaamheden binnen de afdeling. Je werkt primair vanuit de servicedesk omdat dit het centrale punt is van de afdeling.
Je belangrijkste taken zijn:

 • Servicedesk:
  • Aannemen, monitoren en afhandelen van KWIS meldingen;
  • Factuurcontrole;
  • Coördineert, plant en bewaakt werkzaamheden / bezetting;
  • Toezien op naleving gemaakte afspraken en kwaliteit van de geleverde leveranciersdiensten
 • Projecten:
  • Al dan niet samen met collega’s uitvoering geven aan projecten. Het betreft kleinere gebouw gebonden trajecten, maar bijvoorbeeld ook inkoop- of implementatietrajecten.
 • Ondersteunt de manager bij:
  •  De dagdagelijkse aansturing van het team;
  • Het bewaken van de voortgang;
  • Contract- en Leveranciersmanagement;
  • Fungeert als sparringpartner.

Overige werkzaamheden:

 • Administratieve werkzaamheden (Goedkeuren bestellingen, factuur controle, rapportages enz.)
 • Beheer FMIS (TOPdesk)

OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN

Kennis

 • HBO werk en denkniveau
 • Bij voorkeur in bezit diploma Facility Management
 • Rijbewijs B

Specifieke functiekenmerken

 • Affiniteit met facilitaire diensten en customer services
 • Je bent van nature klant- en servicegericht
 • Zelfstandig en zelfredzaam in het uitvoeren van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde kaders
 • Is proactief in het optimaliseren van de dienstverlening en draagt op eigen initiatief verbetervoorstellen aan.
 • Goed kunnen samenwerken in teamverband
 • Durft verantwoordelijkheid te nemen

Competenties

Initiatief, Zelfstandig, Klant- en servicegericht, Flexibel, Resultaatgericht, Communicatief, Nauwkeurig, Ondernemerschap


Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: de heer T. Korn, Facility manager. Telefoon: (045) 5602575.

SOLLICITATIES VÓÓR 1 AUGUSTUS 2021 RICHTEN AAN:

Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG  Heerlen 
Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl
​​​​​​​
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 33


Impuls Simpelveld/Bocholtz zoekt meerdere

Sociaal werkers

25 uur per week

 • Ingangsdatum:    zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling:          vooralsnog 1 jaar (verlenging is mogelijk)
 • Functie-indeling: schaal 8 (CAO Sociaal Werk)


ALGEMENE KENMERKEN

Impuls is een ambitieuze welzijnsorganisatie in Kerkrade en Simpelveld. In ons nieuwe strategische beleidsplan helpen wij onze professionals uit te groeien tot excellente welzijnsprofessionals, samenwerkend met uitstekende vrijwilligers en ondersteund door een krachtig beheer!

Eén van onze teams is gevestigd in de gemeente Simpelsveld. De gemeente Simpelveld heeft burgerparticipatie en samenredzaamheid hoog in haar vaandel staan en heeft om die reden i.s.m. Meander en Impuls een aantal jaar geleden d’r Durpswinkel opgezet: een centraal, druk bezocht punt waar vragen van burgers en aanbod van organisaties bij elkaar komen. Waar mensen in- en uitlopen met een vraag of een idee, deelnemen aan een activiteit of een kop koffie drinken en een praatje maken. Het kan allemaal! D’r Durpswinkel bruist in een ‘gezonde’ mix van professionals, vrijwilligers, vitale en kwetsbare burgers.

Dit wijkpunt wordt gecoördineerd door een team van Impuls. Op dit moment bevindt d’r Durpswinkel zich in een uitdagende fase van doorontwikkeling, waarin een aantal nieuwe projecten zijn bedacht die in de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Volop werk aan de winkel dus!

Het team van Impuls in Simpelveld is het eerste generalistische team binnen onze organisatie, bestaande uit 3 maatschappelijk en 2 sociaal werkers, die niet bang zijn om over de grens van hun eigen werk mee te denken over het werk van hun collega’s. Het team werkt in het besef dat zij samen verantwoordelijk zijn voor het geheel. De maatschappelijk werker denkt dus net zo hard mee over het collectieve aanbod als dat de sociaal werker meedenkt over het individuele aanbod aan de burgers van Simpelveld.

Wegens het vertrek van één van de sociaal werkers is er vacature ruimte ontstaan van 1,2 fte tot einde 2021. Het betreft een structurele functie van 25 uur met extra urenruimte 18 uur in 2021. Het takenpakket bestaat voornamelijk uit de uitvoering van jongerenwerk (zowel ambulant als accomodatiegebonden), de ondersteuning van de kerngroep ouderenwelzijn en taken in de doorontwikkeling van d’r Durpswinkel. Een divers en uitdagend pakket voor degene die graag op verschillende borden schaakt. De uitvoering van het ambulante jongerenwerk gebeurt in een pool van jongerenwerkers die samen het gebied Kerkrade en Simpelveld bedienen, de uitvoering van de overige taken gebeurt in samenwerking met het team Simpelveld, een grote groep vrijwilligers en verschillende samenwerkingspartners.

Taken

 • Legt contact met burgers (jong en oud); signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities en verwerkt deze i.s.m. het team in bestaand en/of nieuw activiteitenaanbod
 • Draagt bij aan werving van de doelgroep(en)
 • Verzorgt publiciteit over het aanbod van de instelling
 • Participeert in netwerken en onderhoudt daarin contacten
 • Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben
 • Begeleidt vrijwilligers en deelnemers bij activiteiten
 • Beheert het budget en bewaakt het tijdspad
 • Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening
 • Signaleert, agendeert en pakt met relevante partners maatschappelijke vraagstukken op, draagt bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en fungeert waar nodig als een schakel tussen de verschillende (leef)werelden
 • Werkt samen met collega’s en koppelt regelmatig en adequaat bevindingen terug.

Wij zoeken een collega met:

 • Een relevante opleiding op HBO-niveau
 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen in het werkveld
 • een grote mate van zelfstandig, flexibiliteit en stressbestendigheid
 • Affiniteit met de doelgroepen jong en oud
 • Creativiteit in de organisatie van SCW activiteiten
 • Gevoel voor samenwerking in een team en met sterke organisatorische kwaliteiten
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Sociale vaardigheden voor het leggen van contact, het aangaan van betekenisvolle relaties, het stimuleren tot participatie en actief burgerschap, het verbinden van netwerken, het versterken van de mogelijkheden en talenten van mensen en het aansturen en toerusten van vrijwilligers.


Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw S. Nievelstein, manager snievelstein@impulskerkade.nl.

SOLLICITATIES VÓÓR 26 juli 2021 RICHTEN AAN:

Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG  Heerlen 
Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl


Open sollicitatie

Wilt u een open sollicitatie sturen? Stuur dan uw brief met CV naar de heer Alex Sluijs, hoofd Personeelszaken:

 • Alcander
  T.a.v. de heer A. Sluijs
  Postbus 271
  6400 AG Heerlen

Stages

Wij bieden stages op alle gebieden in het sociaal domein. Vooral in het jeugd- en jongerenwerk en bij opvoedingsondersteuning hebben we regelmatig plaats. Het afgelopen jaar hebben weer heel wat stagiaires een plek gevonden bij Impuls. Ga jij dit jaar bij ons aan de slag?

Aanmelden

We hebben contacten met verschillende scholen, waardoor je vaak al via je school met ons in contact komt. Je kunt natuurlijk ook zelf even contact met ons opnemen om te vragen of er nog een stageplaats open staat.  Je kunt een mail sturen naar Alex Sluijs van Personeelszaken of telefonisch contact met hem opnemen: (045) 560 25 75.