Overige locaties

Voor de uitvoering van activiteiten maken we zo veel mogelijk gebruik van locaties bij u in de buurt. Op die manier proberen we het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken met ons in contact te komen. Bekijk in het overzicht waar u ons kunt vinden.

Op de volgende locaties vindt u onze wijkpunten.

  • Laethof, Putgraaf 1
  • Socioproject, Laurastraat 10
  • ’t Westhoes, Anemonenstraat 16
  • Firenschat, Schaesbergerstraat 25
  • Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3

En vergeet niet binnen te stappen bij onze jongerencentra:

  • The Mix, Ursulastraat 232
  • The Future, St. Pieterstraat 3
  • ’t Westhoes, Anemonenstraat 16
  • The Dream, Laurastraat 10