Governancecode

Als welzijnsorganisatie werken wij met publieke middelen. Dat vraagt om goed bestuur en toezicht en goede verantwoording. Om dit te borgen hebben wij in 2008 de Governancecode voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening ingevoerd.

De Governancecode stimuleert besturen en toezichthouders van welzijnsorganisaties opbouwend kritisch naar het eigen functioneren te kijken. De code moet bijdragen aan professionele, betrokken en deskundige bestuurders die de werkvloer optimaal ondersteunen en de cliënt de best mogelijke dienstverlening garanderen.

De invoering van de Governancecode bij onze organisatie sluit aan bij de trend van een steeds zakelijker werkende branche. Steeds meer welzijnsorganisaties werken aan certificering en kwaliteitsnormen.

Sociaal Werk Nederland, branche-organisatie voor het welzijnswerk, heeft een online register, waarin alle organisaties staan die de governancecode hebben geïmplementeerd.