Bestuur en management

Het management is, samen met de bestuurder, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de organisatie.

De raad van bestuur en het managementteam van de Welzijnsgroep (waar Impuls onder valt) bestaat uit:

Ankie PihlerBestuurder
Jacqueline KoenenManager Vrijwillige inzet
Rainier ZinzenController
Saskia MaasHR-adviseur
Sylvia NievelsteinManager Impuls
Theo KornManager Bedrijfsvoering
Saskia TheeuwenManager CMWW
Ralf StoffelsManager CMWW
Mirte PieperManager CMWW Peuteropvang
Organogram Bedrijfsvoering en MT

Het personeel wordt beloond conform de CAO Sociaal Werk. De beloning van de bestuurder is eveneens vastgesteld aan de hand van de CAO Sociaal Werk.