Vacatures

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele vacatures bij Impuls, Alcander en Welzijnsgroep. 

IMPULS IS OP KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR EEN:

MAATSCHAPPELIJK WERKER m/v

21 uur per week

 • Functie: maatschappelijk werker 1
 • Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling: vooralsnog tot 31-12-2019
 • Functie-indeling: schaal 8 ALGEMENE KENMERKEN De Maatschappelijk Werker 1 richt zich op kwetsbare (groepen) mensen die problemen hebben met of tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in de wisselwerking tussen deze personen en hun primaire leefgemeenschap en/ of in relatie met maatschappelijke instituties. Hierdoor werkt de Maatschappelijk Werker 1 aak op het breukvlak tussen de cliënt en zijn omgeving. 

TAKEN

Bieden van individuele hulp – en ondersteuning

 • Is actief en zichtbaar aanwezig in de directe leefomgeving van mensen en/ of op plaatsen waar zij zich bevinden, zoekt moeilijk bereikbare kwetsbare mensen op en gaat ook contact aan zonder dat er een vraag aan vooraf gaat;
 • Ondersteunt bij het verhelderen van de vraag van mensen en helpt hen te verwoorden wat de (hulp)vraag achter de vraag is op de korte en langere termijn;
 • Gaat uit de van kracht en kwaliteiten van mensen, haalt deze naar boven en moedigt hen aan hun persoonlijke talenten en vaardigheden te ontdekken, te gebruiken en te versterken;
 • Bespreekt samen met het aanwezige (sociale) netwerk wat mensen zelf aan de vragen en behoeften kunnen bijdragen, overlegt welke aanvullende (praktische, materiële en sociaal/ juridische) ondersteuning zij nog nodig hebben en zet dit in gang;
 • Signaleert vroegtijdig situaties van onveiligheid en crisissituaties, houdt de regie tot zeker is dat de situatie wordt aangepakt, spreekt professionals en organisaties aan op hun verantwoordelijkheid en blijft vinger aan de pols houden;
 • Kiest voor een onderbouwde stapsgewijze aanpak waarbij in het begin zo nodig het voortouw wordt genomen en naarmate de ondersteuning vordert, steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden teruggegeven;
 • Weegt hierbij samen met de mensen, netwerk en andere professionals af welke mate van eigen verantwoordelijkheid verantwoord is en past de integrale ondersteuning daarop aan Resultaat: Individuele hulp – en ondersteuning geboden zodanig dat mensen op basis van activering en eigen regie en waar noodzakelijk met aanvullende ondersteuning geholpen zijn met hun sociaal gerelateerde vragen of behoeften.

POSITIONERING

De maatschappelijke werker rapporteert aan de manager van de afdeling maatschappelijk werk en participeert binnen de afdeling maatschappelijk werk van Impuls.

OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN

 • Een afgeronde relevante HBO-opleiding;
 • Kennis van de sociale kaart en basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie, systeemtheorieën en meer pedagogische theorieën
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan;
 • Sociale en communicatieve vaardigheden om intensieve netwerken te onderhouden en contacten met cliënten en hun leefomgeving;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden van rapporten een registratie;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen, zoals vereist binnen crisissituaties;

Bereidheid tot bijscholing met betrekking tot de gevraagde eisen.

Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij: mevrouw Sylvia Nievelstein, manager maatschappelijk werk. Telefoon: (045) 5456351.   SOLLICITATIES VÓÓR 19 OKTOBER RICHTEN AAN: Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG  Heerlen  

Werving: Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen. Sollicitatiegesprekken zullen op 29 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur gehouden worden en een evt. 2e gesprek op 31 oktober, idem tussen 09.00 en 12.00 uur

Open sollicitatie

Wil je een open sollicitatie sturen?
Stuur dan je brief met CV naar de heer Alex Sluijs, hoofd Personeelszaken.

Impuls
T.a.v. de heer A. Sluijs
Postbus 271
6400 AG Heerlen

 

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab