Vacatures

Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele vacatures bij Impuls, Alcander en Welzijnsgroep. 

ALCANDER ZOEKT OP KORTE TERMIJN:

Jeugd- en jongerenwerker m/v

30 uur per week

 • Aanstelling : langdurige ziektevervanging
 • Functie-waardering : schaal 7 of 8 (Sociaal Cultureel werker 2+ of 3)

afhankelijk van opleidingsniveau

 • Ingangsdatum : zo spoedig mogelijk

ALGEMENE KENMERKEN De functie jeugd- en jongerenwerker richt zich op maatschappelijke activering en participatie van jongeren, zowel ambulant als accommodatie gebonden. De functionaris organiseert zelfstandig activiteiten gericht op jongeren en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Het stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten.

TAKEN

 • Oriënteert zich op de doelgroep, legt contact en signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities;
 • Bespreekt deze wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep(en) intern;
 • Draagt bij aan werving van de doelgroep(en). Verzorgt publiciteit over het aanbod van de

instelling;

 • Onderhoudt actief het contact met de doelgroep(en);
 • Geeft de inhoud van activiteiten vorm binnen bestaande plannen;
 • Verzorgt de programmering van activiteiten;
 • Draagt bij aan de vormgeving van projecten of diensten;
 • Voert activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben;
 • Begeleidt deelnemers bij activiteiten;
 • Beheert het budget en bewaakt het tijdspad. Denkt actief mee over de ontwikkeling en verbetering van dienstverlening;
 • Ondersteunt en werkt aan de integrale inzet van individuele en collectieve voorzieningen ten behoeve van participatie van (jongere) buurtbewoners;
 • stimuleert en onderhoudt sociale netwerken;
 • ondersteunt en stimuleert vrijwilligers- c.q. buurtinitiatieven (flexibel en vraaggericht);
 • geeft vorm aan een integrale benadering van Welzijn Nieuwe Stijl;
 • Werkt in een complexe omgeving en functioneert in een netwerk van meerdere professionele partners;

Takenpakket en verantwoordelijkheden worden dan nader bekeken, afhankelijk van het opleidingsniveau van de kandidaat.

 

POSITIONERING

De functionaris rapporteert aan de projectmanager jeugd- en jongerenwerk

 

OPLEIDINGSNIVEAU EN VAARDIGHEDEN

 • MBO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur zorg en welzijn dan wel social work;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep(en);
 • Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling voor het onderhouden van in- en externe contacten en het informeren van de doelgroep;
 • In staat zijn om een brug te slaan tussen de wijk, bewoners en haar voorzieningen;
 • Sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met fysieke en verbale agressie en voor het participeren in een netwerk;
 • Creativiteit voor het organiseren en vormgeven van activiteiten;
 • Stimuleren en motiveren van deelnemers en het creëren van een goede sfeer;
 • Goede ervaring met vrijwilligersmanagement;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie, het geven van instructies bij activiteiten en voor het opstellen van plannen.

LET OP! kandidaat moet beschikbaar zijn voor de gehele zomerperiode

 

SOLLICITATIES VÓÓR 24 JUNI A.S. RICHTEN AAN: Welzijnsgroep Parkstad Limburg

t.a.v. A. Sluijs, Postbus 271. 6400 AG Heerlen

Verdere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij de Projectmanager jeugd- en jongerenwerk: mevrouw K. Sedki. Telefoon: (06) 33382475.

       

 

Open sollicitatie

Wil je een open sollicitatie sturen?
Stuur dan je brief met CV naar de heer Alex Sluijs, hoofd Personeelszaken.

Impuls
T.a.v. de heer A. Sluijs
Postbus 271
6400 AG Heerlen

 

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab