Organisatie

Impuls werkt voor alle inwoners van Kerkrade. Zelfredzaamheid van mensen en deelname aan de maatschappij zijn de basis voor al onze activiteiten en diensten. Wij bieden mensen hulp, informatie, advies of begeleiding op dat gebied.

Feiten en cijfers

De officiële naam van de organisatie is Stichting sociaal cultureel en maatschappelijk werk, publieksnaam Impuls (RSIN: 808324317). De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer 41070903.

Welzijnsgroep Parkstad

De Welzijnsgroep Parkstad Limburg is het bedrijfsbureau van de welzijnsorganisaties Impuls (actief in de gemeenten Kerkrade en Simpelveld) en Alcander (actief in de gemeenten Heerlen, Nuth en Voerendaal).

Governancecode

Als welzijnsorganisatie werken wij met publieke middelen. Dat vraagt om goed bestuur en toezicht en goede verantwoording. Om dit te borgen hebben wij in 2008 de Governancecode voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening ingevoerd.

Verwijsindex Parkstad

Soms ondervindt een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan het kind.

Privacy

Als u hulp of ondersteuning krijgt van Impuls of deelneemt aan onze activiteiten, leggen wij meestal een aantal van uw gegevens vast. Impuls respecteert de privacy van haar cliënten en deelnemers.

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bespreek in dat geval u uw klacht eerst met uw contactpersoon. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u contact opnemen met zijn of haar manager. Biedt ook dat geen oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de directeur-bestuurder via dit formulier.

HKZ Keurmerk

Impuls werkt aan duurzame kwaliteitsverbetering. Dat doen we aan de hand van het HKZ-Keurmerk.
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab