Mensen

Impuls kan haar maatschappelijke bijdrage leveren dankzij de enthousiaste inzet van enorme groep mensen. Niet alleen mensen binnen de organisatie, zoals de Raad van Toezicht, het Bestuur en Management, en de betaalde medewerkers, maar ook mensen buiten de organisatie, zoals de honderden vrijwilligers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie en ondersteunt de bestuurder met advies.

Bestuur en management

Het management is, samen met de bestuurder, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de organisatie.

Vrijwilligersplatform

Het Vrijwilligersplatform behartigt de belangen van de vrijwilligers die actief zijn bij Impuls.  De leden van het platform leggen hun oor te luisteren bij vrijwilligers en blijven zo op de hoogte van wat er onder vrijwilligers leeft en speelt.

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab