Wijkpunten

Samen kunnen we meer dan alleen. Door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kunnen we meer betekenen voor de mensen om ons heen die zorg en hulp nodig hebben in hun eigen omgeving.

Want zelfredzaamheid, sociale contacten en mee kunnen blijven doen in de maatschappij zijn van groot belang voor ieder mens. In de wijkpunten kun je terecht met al je vragen voor Maatschappelijk werk, Ouderenwelzijn en -advies, jongerenwerk, jeugd- en gezin en bureau sociaal raadslieden.

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab