Schuldhulp

Papieren rompslomp, stapels rekeningen, regelmatig rood staan? Schuldhulpmaatje Parkstad helpt u. Samen lukt ‘t!

Inwoners van Kerkrade en Heerlen met administratieve vragen, financiële problemen en dreigende schulden kunnen terecht bij SchuldHulpMaatje Parkstad. Deskundige vrijwilligers bieden u praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht.

Enkele voorbeelden:

  • Papieren ordenen
  • Huishoudboekje maken
  • Invullen van formulieren en aanvragen
  • Overzicht maken van inkomsten, uitgaven en schulden
  • Leren budgetteren
  • Aanvragen inkomensverruimende maatregelen
  • Hulp bij betalingsproblemen en achterstanden

Vraag hulp van een budgetcoach

De begeleiding is zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig. Een hulpaanvraag kan ingediend worden via de website van Schuldhulpmaatje Parkstad. Mensen die niet over een computer beschikken kunnen terecht bij Impuls, Markstraat 33 in Kerkrade. Telefoon: 045-5456351. De hulp is gratis!

Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Tijdige hulp van een vrijwilliger kan voorkomen dat een situatie onnodig verder uit de hand loopt. De praktijk wijst uit dat met hulp van een vrijwilliger meer mensen hun financiën weer definitief op orde krijgen. Al meer dan 120 steden in Nederland werken met vrijwilligers van lokale afdelingen van SchuldHulpMaatje.

Als blijkt dat de hulp van de budgetcoach niet toereikend is, kan een gespecialiseerde vorm van hulp ingezet worden. Wanneer schuldhulp nodig mocht zijn, dan is de vrijwilliger er voor ondersteuning tijdens dat traject.

Vrijwilliger worden?

Als u het boeiend vindt om als budgetcoach aan de slag te gaan, dan kan u zich aanmelden via de website van Schuldhulpmaatje Parkstad.U dient een verklaring omtrent gedrag te overleggen alsook bereid zijn om een driedaagse training te volgen. De werktijden bepaalt de vrijwilliger in overleg met een coördinator van SchuldHulpMaatje.

SchuldHulpMaatje Parkstad – divisie Kerkrade is een samenwerkingsverband van Impuls, Humanitas, de cliëntenraad Kerkrade en de Vincentiusvereniging. Zij trainen gezamenlijk vrijwilligers die ingezet worden bij mensen met administratieve vragen en financiële problemen.