Zorg voor senioren

Als mensen ouder worden, blijkt dat allerlei zaken die altijd heel gewoon waren, ineens niet meer heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, het doen van de huishouding en het bijhouden van de administratie. Veel mensen moeten op enig moment dan ook beroep doen op de zorg.

Informatie over zorg voor senioren

Als je ouder wordt, kan het zijn dat het moeilijker wordt om jezelf en je huishouden te verzorgen. Meestal kun je dan een beroep doen op familie, vrienden of buren voor datgene wat zelf niet meer lukt. Soms is het financieel mogelijk om hulp in te kopen. Mocht dat niet mogelijk zijn, en als je zelf niet meer kunt én er geen hulp in de naaste omgeving beschikbaar is, dan moet je hulp van buitenaf inschakelen; je krijgt dan te maken met verschillende instanties.

 


Tips bij zorg voor senioren

De belangrijkste instantie waar je mee te maken krijgt is de Gemeente Kerkrade, afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), bereikbaar via telefoonnummer 14045. Onder de WMO vallen:

De gemeente hecht ook aan zelfredzaamheid en eigen kracht, en verwacht van je dat je zelf contact zoekt en je situatie uitlegt. De gemeente beoordeelt of je in aanmerking komt voor hulp. Als hulp toegekend wordt, krijg je te maken met de vraag of je kiest voor zorg in natura of PGB (persoonsgebonden budget). Zorg in Natura houdt in dat je hulp van een instantie krijgt; bij een PGB moet je zelf de hulp inkopen.

Is je situatie van dien aard dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, dan krijg je te maken met de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Dit wordt beoordeelt door het CIZ (Centrum Indicatie Zorg), bereikbaar via telefoon: 0900-1404 (www.ciz.nl).

Mocht je hulpmiddelen nodig hebben, dan kun je een beroep doen op Meander Uitleen. De klantenservice is telefonisch bereikbaar via 0900 6990699, of met e-mail via info@meandergroep.com.

Bij crisissituaties kun je altijd, 24 uur per dag, een beroep doen op de acute zorg aan huis, telefoon: 045-561 61 62.

 


Hulp bij zorg voor senioren

Volg een van onze trainingen

U kunt natuurlijk altijd overwegen een van onze trainingen te volgen. Impuls heeft een breed aanbod van trainingen, zowel individueel als in groepsverband te volgen. Elke training wordt gegeven door een deskundige professional. U vindt vast een training die bij u past!

Maatschappelijk werk

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kunt u die zelf oplossen. Of u kunt hiermee terecht bij familie of vrienden. Maar soms bieden die mogelijkheden geen oplossing. In dat geval biedt het maatschappelijk werk van Impuls hulp.

U kunt bij ons terecht als u persoonlijke problemen heeft of problemen met anderen, zoals uw partner, familie of buren. Er zijn allerlei oorzaken die tot problemen kunnen leiden. U kunt daarbij denken aan:

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar uw verhaal. Als u dat wilt helpen ze u bij het zoeken naar een oplossing. In het eerste gesprek met een maatschappelijk werker vertelt u wat uw heeft meegemaakt, wat uw problemen zijn en wat u nodig heeft.

Daarna wordt gekeken welke maatschappelijk werker het beste bij u past. In de vervolggesprekken werkt u samen met de maatschappelijk werker aan de oplossing van uw probleem.

Veilig en vertrouwd

Onze maatschappelijk werker kost u niets en wij werken vertrouwelijk.

Uw maatschappelijk werker legt een dossier aan waarin alle contacten met en over u worden bijgehouden. Deze gegevens worden normaal gesproken twee jaar bewaard. Hoe uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen staat in ons privacyreglement.  U kunt dit reglement en uw eigen gegevens inzien als u dat wilt. Vraag aan uw maatschappelijk werker naar de mogelijkheden.

Overleg met anderen

Soms is het voor de oplossing van uw problemen nodig om te overleggen met anderen, bijvoorbeeld de huisarts, gemeente of andere hulpverleners. We geven echter alleen informatie door aan anderen, als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U ondertekent hiervoor een schriftelijke verklaring.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Impuls.

Raadpleeg voor de spreekuurtijden van Maatschappelijk Werk onze spreekuurpagina.

Vriendenkring

Wat is de vriendenkring?

Een vriendenkring is een groep mensen die samen leuke activiteiten ondernemen. Vaak is contact maken makkelijker tijdens een activiteit. Door samen met iets bezig te zijn, bijvoorbeeld koken, ontstaan er contacten tussen de deelnemers onderling.
We hebben inmiddels heel wat leuke reacties gehad van deelnemers! Zo vertelde iemand dat hij tijdens het samenzijn meer gepraat had dan de hele afgelopen maand!De bijeenkomsten zijn divers en voor ieder wat wils. Zo zijn er kookactiviteiten, knutselen, wandelen, maar ook gewoon gezellig een kopje koffie samen drinken.
Heb je suggesties voor een bijeenkomst? Deze zijn natuurlijk van harte welkom!

Wie kan zich aansluiten bij een Vriendenkring?

Iedereen in Kerkrade die op zoek is naar mensen met wie het klikt en met wie u iets leuks kunt doen, kan zich aansluiten, ook mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken.
De Vriendenkring is een groep mensen die samen leuke dingen ondernemen. Tijdens deze activiteiten kunnen er onderlinge contacten ontstaan. Het kan ook zo zijn dat mensen elkaar ontmoeten buiten de Vriendenkring. Zo zijn er al verschillende vriendschappen ontstaan.

Hoe werkt het?

Enthousiast geworden?

Wil je ook graag meedoen aan de Vriendenkring, of wil je helpen als vrijwilliger? Meld je dan nu aan bij de medewerkers van de Vriendenkring.

Maatschappelijk Werk
Marktstraat 6
6461 CX Kerkrade
Telefoon (045) 545 63 51
E-mail vriendenkring@impulskerkrade.nl

Daarnaast zijn wij ook op Facebook te vinden via de zoekfunctie: Vriendenkring Impuls

Bureau Sociaal Raadslieden

Het Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) van Impuls werkt kosteloos voor alle inwoners, van jong tot oud, van Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz. Onze sociaal raadslieden wijzen u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. U kunt bij ons terecht als u:

Denk bijvoorbeeld aan:

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij geven niet alleen informatie en advies, maar bemiddelen ook bij zaken op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, wonen, arbeidsrecht en consumentenzaken. Ook kunt u bij ons terecht bijvoorbeeld het opstellen van een brief aan de gemeente of bezwaarschrift voor de belastingen. Zo nodig nemen wij, als u daar toestemming voor geeft, zelf contact op met een instantie. Als uw vraag te complex is verwijzen wij u naar een meer gespecialiseerde instantie.

Wat moet u meebrengen?

Als u een sociaal raadsman of -vrouw bezoekt, dient u de volgende zaken mee te brengen:

Veilig en vertrouwd

De sociaal raadsman of –vrouw is verplicht tot geheimhouding en moet zich houden aan een beroepscode. Indien het wenselijk of noodzakelijk blijkt met derden te overleggen, dan is hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig.

Ook voor het aanmaken van een dossier is uw toestemming nodig. Uw sociaal raadsman of –vrouw legt een dossier aan waarin alle contacten met en over u worden bijgehouden. Deze gegevens, die u vanzelfsprekend kunt inzien, worden normaal gesproken twee jaar bewaard. Hoe uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen staat in ons privacyreglement. Uw raadsman of –vrouw kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Impuls.

Raadpleeg voor de spreekuurtijden van de Sociaal Raadslieden onze spreekurenpagina.

Neem gerust contact met ons op

U kunt altijd contact met ons opnemen. Zelfs anoniem. Samen bekijken we hoe we uw probleem kunnen oplossen. Wil je anoniem blijven, of zo snel mogelijk geholpen worden? Maak dan gebruik van onze e-mailhulp. Heeft u liever persoonlijk contact? Dan kunt u ook gewoon een afspraak maken. We helpen u dan graag op één van onze locaties.

E-mailhulp

Via e-mail kun je anoniem blijven of zo snel mogelijk geholpen worden. Stuur ons een e-mail en je krijgt binnen drie werkdagen antwoord van een professional.
E-mail

Spreekuren

Soms is het fijn om met iemand te praten. Gewoon met elkaar aan tafel. Als je dat wilt, kun je naar een van onze spreekuren komen. Maak een afspraak via het hoofdkantoor.

Afspraak

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab