Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk is er voor iedere burger van Kerkrade die een vraag of probleem ervaart.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kun je die zelf oplossen. Of je kunt terecht bij familie of vrienden. Soms biedt dat geen oplossing. Dan kun je een beroep doen op Maatschappelijk Werk.

Bijvoorbeeld bij:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
  • Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
  • Vragen rondom eigen functioneren.
  • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
  • Problemen met instanties.

Problemen bespreekbaar maken

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar uw verhaal. Als je dat wil, helpen ze bij het zoeken naar een oplossing. In het eerste gesprek vertel je wat je hebt meegemaakt, wat je problemen zijn en wat je denkt nodig te hebben. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die het Maatschappelijk Werk biedt kost niets. Wat je met de maatschappelijk werker bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Ook als je een conflict hebt in de buurt, kun je bij het maatschappelijk werk terecht. Onze buurtbemiddelaars helpen buurtgenoten die een conflict hebben om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, justitie, huisartsen en de gemeente kunnen buurtbemiddelaars inschakelen.
Buurtbemiddeling kan niet worden ingeschakeld bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen. Daarvoor kun je wel terecht bij de politie of het maatschappelijk werk.

Infobalie

Alle inwoners van Kerkrade en Simpelveld/Bocholtz zijn van oudsher gewend om met hun vragen de spreekuren van maatschappelijk werk en sociaal raadslieden van Impuls te bezoeken. Dat is sinds 1 januari 2024 gewijzigd. Inwoners van Kerkrade en Simpelveld/Bocholtz kunnen Impuls rechtstreeks bereiken via de infobalie in elk wijkpunt, waar een vrijwilliger klaarstaat die als het eerste aanspreekpunt inwoners met een vraag te woord staat.

Eenvoudige vragen over bijvoorbeeld deelname aan activiteiten in de wijk worden direct opgepakt en beantwoord aan de infobalie. Voor complexere vragen is een professionele achterwacht beschikbaar om mee te kijken en de vraag te beantwoorden of door te leiden naar het wijkteam of de partners in de wijk.

De infobalie en professionele achterwacht is ruimer van opzet dan de spreekuren die AMW en Bureau Sociaal Raadslieden voorheen in elke wijk uitvoerden en daarmee wordt een spontane inloop van burgers meer mogelijk dan in de oude werkwijze van Impuls. De openstelling start als volgt en zal in de loop van de tijd verder uitgebreid worden.

WijkpuntDagTijdstipSpreekuurAanvullende info of afwijkende locatie
Socio
Terbruggen 16
6471 JV Eygelshoven
Maandag t/m vrijdag08.00 – 17.00 uurOpeningstijden wijkpunt Noord
Maandag13.00 – 16.00 uurInfobalieTerbruggen 18,
6471 JV Eygelshoven
(Ingang tegenover de kerk)
Dinsdag09.00 – 12.00 uurSpreekuur Financiële maatjes
Dinsdag09.00 – 12.00 uurInfobalie
Op afspraakBelastingteamAfspraak maken via
045 – 545 6351

Sjevemethoes
St. Pieterstraat 3
6463 CP Kerkrade
Maandag t/m vrijdag08.30 – 16.00 uurOpeningstijden wijkpunt
Sjevemethoes

Donderdag09.00 – 12.00 uurSpreekuur Financiële maatjes
Donderdag09.00 – 12.00 uurInfobalie

Westhoes
Anemonenstraat 16
6466 SZ Kerkrade
Maandag t/m vrijdag08.30 – 16.30 uurOpeningstijden wijkpunt
Westhoes

Maandag, dinsdag en
donderdag
10.00 – 12.00 uurInfobalie
Vrijdag09.00 – 12.00 uurSpreekuur Financiële maatjes

Bleijerhoes
Ursulastraat 232
6462 TR Kerkrade
Dinsdag10.30 – 13.30 uurInfobalie’t Huisje
Nico Ploumstraat 8
6462 TB Kerkrade
Vrijdag09.00 – 12.00 uurSpreekuur GeldwijzerwinkelHUB
Martin Buberplein 15
6461 NC Kerkrade
Vrijdag10.00 – 12.00 uurSpreekuur Algemeen Maatschappelijk werkHUB
Martin Buberplein 15
6461 NC Kerkrade
Op afspraakBelastingteam’t Huisje
Nico Ploumstraat 8
6462 TB Kerkrade

In Simpelveld of Bocholtz vind je ons op de volgende locaties

  • D’r Durpswinkel, Kloosterstraat 57, 6369 AB Simpelveld (ingang via de Rode Beuk )

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 – 16.00 uur
Iedere dag kun je van 10.00 – 12.00 uur terecht bij onze infobalie.

  • Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur voor een lekker kopje koffie