Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk is er voor iedere burger van Kerkrade die een vraag of probleem ervaart.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kun je die zelf oplossen. Of je kunt terecht bij familie of vrienden. Soms biedt dat geen oplossing. Dan kun je een beroep doen op Maatschappelijk Werk.

Bijvoorbeeld bij:

  • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
  • Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
  • Vragen rondom eigen functioneren.
  • Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiĆ«n.
  • Problemen met instanties.

Problemen bespreekbaar maken

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar uw verhaal. Als je dat wil, helpen ze bij het zoeken naar een oplossing. In het eerste gesprek vertel je wat je hebt meegemaakt, wat je problemen zijn en wat je denkt nodig te hebben. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die het Maatschappelijk Werk biedt kost niets. Wat je met de maatschappelijk werker bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Ook als je een conflict hebt in de buurt, kun je bij het maatschappelijk werk terecht. Onze buurtbemiddelaars helpen buurtgenoten die een conflict hebben om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, justitie, huisartsen en de gemeente kunnen buurtbemiddelaars inschakelen.
Buurtbemiddeling kan niet worden ingeschakeld bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen. Daarvoor kun je wel terecht bij de politie of het maatschappelijk werk.

Open spreekuren in de wijk

Maatschappelijk werk heeft elke werkdag open spreekuur in de wijk. Deze zijn voor iedereen toegankelijk die een vraag of probleem heeft. De maatschappelijk werker beoordeelt of hij/zij deze vraag samen met jou kan oplossen en meldt je bij Impuls aan of verwijst naar de juiste instantie, zodat je alsnog je vraag beantwoord krijgt.

Zoek je hulp bij het leggen van contacten? Bekijk wat er mogelijk is via ons programma Meer Contact.