Voorkomen huisuitzetting

Heb je een dagvaarding gekregen van de deurwaarder om te verschijnen voor de kantonrechter? De kantonrechter kan besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden, waarna je je huis kunt worden uitgezet. De kantonrechter kan ook beslag laten leggen op je salaris of uitkering, op de inboedel van je huis of op je huurtoeslag.

Informatie over huisuitzetting

Huisuitzettingen zijn meestal gerelateerd aan schulden. In vijf verschillende fasen zijn interventies mogelijk om dit te voorkomen.

Huurachterstand

Er blijken grote verschillen te zijn tussen corporaties in de mate waarin een tweede kans wordt geboden, in de voorlichting aan de huurders over mogelijkheden voor hulp en over het inzetten van andere interventies. Vooral in deze fase kan samenwerking met de gemeente leiden tot succesvolle interventies waarmee onnodig verder oplopen van de huurachterstanden kan worden voorkomen.

De deurwaarder

Vooral in deze fase is het voor de huurder van belang om in contact te treden met de deurwaarder om afspraken te maken en erger te voorkomen. Professionele hulpverleners kunnen dit ondersteunen door advies en voorlichting te geven bijvoorbeeld over juridische bijstand.

Het vonnis

Corporaties vragen van de rechter toestemming om de huurovereenkomst te mogen ontbinden en zo nodig tot ontruiming over te gaan. In beginsel moet hier een belangenafweging plaatsvinden. In de praktijk toetst de rechter de rechtmatigheid van het ontbinden van deze overeenkomst en komt de rechtvaardigheid niet meer aan de orde. Toch wordt in driekwart van de gevallen nog een andere oplossing gevonden.

De ontruiming

Wanneer een daadwerkelijke ontruiming aan de orde is doen zich tal van nieuwe vraagstukken voor. Allereerst speelt de vraag of op het laatste moment toch nog ontruiming kan worden voorkomen en tegen welke prijs. In de praktijk blijken grote verschillen te zijn in aantal ontruimingen tussen corporaties, gemeenten, buurten. Dit betekent dat er verschillen zijn in werkwijzen, maar ook in de effectiviteit van de hulpverlening.

Na de ontruiming

De gevolgschade van een huisuitzetting is groot. Gezinnen worden uit elkaar geslagen, dak- en thuisloosheid kan het gevolg zijn. Ook de maatschappelijke kosten nemen fors toe. Er komen vraagstukken aan de orde van herhuisvesting, noodhuisvesting, opvang voor dak- en thuislozen en dergelijke.


Tips bij huisuitzetting

Neem contact op met de verhuurder of deurwaarder

Heb je een huurachterstand? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verhuurder van je huis. Meestal kun je een betalingsregeling treffen en zo voorkomen dat er extra (incasso)kosten bovenop de huurschuld komen. Heeft de verhuurder de incassering van de huurschuld uit handen gegeven aan een deurwaarder? Probeer dan een betalingsregeling te treffen met de deurwaarder.

Ga naar de gemeentelijke kredietbank

Ga naar de gemeentelijke kredietbank, de stadsbank of schuldhulpverleningsinstantie in je gemeente met alle papieren die je hebt over je schulden. De brieven en aanmaningen van bijvoorbeeld deurwaarders, de verhuurder, nutsbedrijven, CJIB en informatie over eventuele leningen. De gemeentelijke bank maakt samen met jou een overzicht van je maandelijkse inkomsten en uitgaven. Met dit overzicht kun je de verhuurder van je huis of de deurwaarder informeren over je financiële stand van zaken. Ook kan de gemeentelijke bank de verhuurder om uitstel van betaling vragen tot een schuldregeling of schuldsanering in werking treedt.

Schakel rechtshulp in

Als alsnog uitzetting dreigt, schakel dan rechtshulp in. Dit kun je aanvragen bij het Juridisch Loket, of als je een rechtsbijstandverzekering hebt, via de verzekeringsmaatschappij. Ook Kwadraad kan je ondersteunen bij het voorkomen van huisuitzetting. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een maatschappelijk werker van Kwadraad. Kijk hieronder bij Direct aan de slag hoe je contact met ons kunt opnemen.

Als het al te laat is

Als je je huis al kwijt bent, kun je contact opnemen met het Leger des Heils of Crisisopvang Heugderlicht.

 


Hulp bij huisuitzetting

Neem gerust contact met ons op

U kunt altijd contact met ons opnemen. Zelfs anoniem. Samen bekijken we hoe we uw probleem kunnen oplossen. Wil je anoniem blijven, of zo snel mogelijk geholpen worden? Maak dan gebruik van onze e-mailhulp. Heeft u liever persoonlijk contact? Dan kunt u ook gewoon een afspraak maken. We helpen u dan graag op één van onze locaties.

E-mailhulp

Via e-mail kun je anoniem blijven of zo snel mogelijk geholpen worden. Stuur ons een e-mail en je krijgt binnen drie werkdagen antwoord van een professional.
E-mail

Spreekuren

Soms is het fijn om met iemand te praten. Gewoon met elkaar aan tafel. Als je dat wilt, kun je naar een van onze spreekuren komen. Maak een afspraak via het hoofdkantoor.

Afspraak

 

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab