Omgaan met geldstress

Je hebt te maken met financiële problemen, die veroorzaakt kunnen zijn door verschillende redenen. Je wilt graag iets doen aan de financiële problemen zelf, maar met deze financiële problemen hangen ook weer andere problemen samen. Hoe kun je het overzicht houden, en op een juiste manier de oorzaken aanpakken?

Informatie over geldstress

Algemeen

Het omgaan met financiële problemen en de daarbij komende problemen vragen veel van jezelf. Het is belangrijk dat duidelijk is wat de oorzaak is van de financiële problemen. Zodat je er ook zicht op gaat krijgen of er een bijkomstig probleem is waardoor je in de financiële problemen terecht bent gekomen. Zo ja, dan is het belangrijk om iets aan deze oorzaak te doen. Je moet jezelf gaan aanpakken en weer grip krijgen op je leven en financiële situatie. Daarnaast moet je leren om om te gaan met de financiële problemen zelf en de gevolgen die deze financiële problemen met zich meebrengen.

Oorzaken

We maken hierbij een onderscheid tussen financiële problemen die te maken hebben met een oorzaak die bij jezelf ligt en financiële problemen waarbij het ontstaan van deze problemen buiten jezelf ligt.

Oorzaken bij jezelf

Wanneer de oorzaak van een financieel probleem bij jezelf ligt moet je ook die oorzaak aanpakken om financiële problemen op te kunnen lossen, maar belangrijker nog om ze in de toekomst te voorkomen.

We geven enkele voorbeelden:

Oorzaken buiten uzelf

Wanneer de oorzaak van de financiële problemen buiten jezelf ligt dan kun je eigenlijk niets doen aan deze financiële problemen. Het is dan vooral belangrijk om deze financiële problemen aan te pakken en de oorzaken van het ontstaan van de problemen een plek te geven.

We geven enkele voorbeelden:

Gevolgen

Financiële problemen brengen veel met zich mee. Het betekent niet alleen dat je moet zien rond te komen van erg weinig geld omdat je de vaste lasten nog moet betalen. Financiële problemen kunnen bijvoorbeeld gevolgen hebben op de volgende gebieden:

Gezondheidsklachten

Lichamelijk klachten

Wanneer je langere tijd in een moeilijke financiële situatie zit kan dit gevolgen hebben voor je lichamelijke gezondheid. Door stress kunnen spieren in je lichaam zich aan gaan spannen. Wanneer die spanning langere tijd wordt vastgehouden door je lichaam kun je allerlei gezondheidsklachten krijgen zoals pijn in gewrichten, hoge bloeddruk, duizeligheid, vermoeidheid en slaapproblemen.

Het is dus belangrijk wanneer je merkt dat je door teveel nadenken steeds meer last krijgt van lichamelijke gezondheidsklachten, je hulp zoekt. Je kunt dit doen door naar de huisarts toe te gaan maar je kunt ook met een hulpverlener hierover praten.

Psychische klachten

Als gevolg van stress kunnen er ook psychische klachten ontstaan zoals jezelf erg onrustig voelen, emotioneel reageren op je omgeving, moeite hebben met concentreren, erg gejaagd zijn. Wanneer deze psychische klachten langer aanhouden kunnen ze de nodige gevolgen met zich meebrengen, vergeetachtigheid (je hebt zoveel spanning in je lichaam zitten dat je steeds minder kunt onthouden, bent alleen maar bezig met de financiële problemen en die kun je moeilijk oppakken omdat je niet veel meer onthoudt), depressiviteit (je hebt geen zin meer in het leven, de financiële problemen voelen als een hele zware last, je ziet niet meer in dat je nog iets kunt doen met deze problemen). Het is belangrijk om hulp te zoeken wanneer je merkt dat je het erg moeilijk hebt met je financiële situatie en het niet goed met je gaat. Zoek hulp door te praten met een maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Sociale isolatie

Wanneer je met financiële problemen te maken hebt kunnen deze problemen ervoor zorgen dat je het contact met je netwerk verliest. Je gaat jezelf opsluiten in huis, schaamt je en bespreekt zodoende niet hoe je je voelt met andere mensen, etc. Ook hierbij is het belangrijk dat je hulp zoekt. Er zijn meer mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, je staat niet alleen. Raadpleeg een hulpverlener.

 


Tips bij geldstress

Prioriteiten stellen

Stel doelen op die haalbaar zijn om met de financiële problemen om te gaan. Je kunt ze niet van vandaag op morgen oplossen, ze zijn immers ook niet ineens ontstaan. Maak een planning op papier met doelen (zie voor meer informatie het stappenplan). Een planning kan rust geven in je hoofd en zodoende stress verminderen.

Ontspanningsoefeningen doen

Door ontspanningsoefeningen te doen zorg je ervoor dat de stress in je lichaam vermindert.
Hierbij een aantal websites waar ontspanningsoefeningen op staan om jezelf iets rustiger van binnen te kunnen voelen:

Voor circa 10 euro kun je het ontspannings- en zelfhypnoseboek bestellen van Rene Dijkstra ( bol.com).

Praten met anderen

Wanneer je te maken hebt met financiële problemen kan het erg lastig zijn om hier met andere mensen over te praten. Redenen waardoor het voor jou lastig kan zijn om met andere mensen hierover te praten kunnen zijn schaamte, je bent bang dat mensen met een oordeel klaarstaan, je wilt geen medeleven, etc. Vaak kan het echter beter zijn om zorgen die je hebt wel met andere mensen te delen. Je kunt veel van andere mensen terugkrijgen zoals begrip, ondersteuning financieel of emotioneel, een opluchtend gevoel. Je hoeft niet meer alleen met je zorgen rond te lopen.

Een gezonde leefstijl hanteren

Bewegen, gezond eten en genoeg rust nemen/slapen zorgen er ook voor dat je beter met je financiële situatie om kunt gaan, kunt relativeren. Je hebt meer energie om de problemen in hun perspectief te bekijken. Je ziet dus wel waar de problemen zitten maar bent ook in staat om de financiële problemen niet je hele leven te laten beheersen.

Financiële bespaartips

Wanneer je moet rondkomen van een laag inkomen, kan dat lastig zijn. Je moet je vaste lasten betalen, en misschien nog aan schuldeisers geld aflossen. Dan heb je een bepaald bedrag over, wat we leefgeld noemen. Zou het niet fijn zijn wanneer je naast het goed omgaan met je leefgeld ook nog zou kunnen besparen op andere manieren?

Besparen op vaste lasten

Energiekosten
Radio, tv, internet en telefoon
Waterverbruik
Verzekeringskosten
Overige vaste lasten

Besparen op huishouden

Boodschappen doen
Meubels en apparatuur

Besparen op kleding

Besparen op ontspanning

Feestjes en cadeaus
Uitstapjes

Handige websites

Websites met bespaartips
Prijsvergelijkingssites
Websites met goedkope producten
Overige websites

 


Hulp bij geldstress

Volg een van onze trainingen

U kunt natuurlijk altijd overwegen een van onze trainingen te volgen. Impuls heeft een breed aanbod van trainingen, zowel individueel als in groepsverband te volgen. Elke training wordt gegeven door een deskundige professional. U vindt vast een training die bij u past!

Training Budgetcoaching

Heeft u problemen met het op orde houden van uw administratie? Of komt u aan het einde van de maand niet uit met uw inkomen? Maakt u enveloppen niet meer open en is uw administratie onoverzichtelijk? Heeft u geen overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Dan kan Budgetcoaching uitkomst bieden. Onze deskundige budgetscoaches helpen u graag op weg!

Bureau Sociaal Raadslieden

Het Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) van Impuls werkt kosteloos voor alle inwoners, van jong tot oud, van Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz. Onze sociaal raadslieden wijzen u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. U kunt bij ons terecht als u:

Denk bijvoorbeeld aan:

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij geven niet alleen informatie en advies, maar bemiddelen ook bij zaken op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, wonen, arbeidsrecht en consumentenzaken. Ook kunt u bij ons terecht bijvoorbeeld het opstellen van een brief aan de gemeente of bezwaarschrift voor de belastingen. Zo nodig nemen wij, als u daar toestemming voor geeft, zelf contact op met een instantie. Als uw vraag te complex is verwijzen wij u naar een meer gespecialiseerde instantie.

Wat moet u meebrengen?

Als u een sociaal raadsman of -vrouw bezoekt, dient u de volgende zaken mee te brengen:

Veilig en vertrouwd

De sociaal raadsman of –vrouw is verplicht tot geheimhouding en moet zich houden aan een beroepscode. Indien het wenselijk of noodzakelijk blijkt met derden te overleggen, dan is hiervoor uw schriftelijke toestemming nodig.

Ook voor het aanmaken van een dossier is uw toestemming nodig. Uw sociaal raadsman of –vrouw legt een dossier aan waarin alle contacten met en over u worden bijgehouden. Deze gegevens, die u vanzelfsprekend kunt inzien, worden normaal gesproken twee jaar bewaard. Hoe uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen staat in ons privacyreglement. Uw raadsman of –vrouw kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Impuls.

Raadpleeg voor de spreekuurtijden van de Sociaal Raadslieden onze spreekurenpagina.

Maatschappelijk werk

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kunt u die zelf oplossen. Of u kunt hiermee terecht bij familie of vrienden. Maar soms bieden die mogelijkheden geen oplossing. In dat geval biedt het maatschappelijk werk van Impuls hulp.

U kunt bij ons terecht als u persoonlijke problemen heeft of problemen met anderen, zoals uw partner, familie of buren. Er zijn allerlei oorzaken die tot problemen kunnen leiden. U kunt daarbij denken aan:

Wat kunnen wij voor u doen?

Onze maatschappelijk werkers luisteren naar uw verhaal. Als u dat wilt helpen ze u bij het zoeken naar een oplossing. In het eerste gesprek met een maatschappelijk werker vertelt u wat uw heeft meegemaakt, wat uw problemen zijn en wat u nodig heeft.

Daarna wordt gekeken welke maatschappelijk werker het beste bij u past. In de vervolggesprekken werkt u samen met de maatschappelijk werker aan de oplossing van uw probleem.

Veilig en vertrouwd

Onze maatschappelijk werker kost u niets en wij werken vertrouwelijk.

Uw maatschappelijk werker legt een dossier aan waarin alle contacten met en over u worden bijgehouden. Deze gegevens worden normaal gesproken twee jaar bewaard. Hoe uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen staat in ons privacyreglement.  U kunt dit reglement en uw eigen gegevens inzien als u dat wilt. Vraag aan uw maatschappelijk werker naar de mogelijkheden.

Overleg met anderen

Soms is het voor de oplossing van uw problemen nodig om te overleggen met anderen, bijvoorbeeld de huisarts, gemeente of andere hulpverleners. We geven echter alleen informatie door aan anderen, als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U ondertekent hiervoor een schriftelijke verklaring.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Impuls.

Raadpleeg voor de spreekuurtijden van Maatschappelijk Werk onze spreekuurpagina.

Neem gerust contact met ons op

U kunt altijd contact met ons opnemen. Zelfs anoniem. Samen bekijken we hoe we uw probleem kunnen oplossen. Wil je anoniem blijven, of zo snel mogelijk geholpen worden? Maak dan gebruik van onze e-mailhulp. Heeft u liever persoonlijk contact? Dan kunt u ook gewoon een afspraak maken. We helpen u dan graag op één van onze locaties.

E-mailhulp

Via e-mail kun je anoniem blijven of zo snel mogelijk geholpen worden. Stuur ons een e-mail en je krijgt binnen drie werkdagen antwoord van een professional.
E-mail

Spreekuren

Soms is het fijn om met iemand te praten. Gewoon met elkaar aan tafel. Als je dat wilt, kun je naar een van onze spreekuren komen. Maak een afspraak via het hoofdkantoor.

Afspraak

Impuls Kerkrade © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab