Aanbod tijdens Corona

Corona is al een poosje onder ons. Impuls heeft haar dienstverlening hierop moeten aanpassen. Veel van onze hulp bieden we digitaal aan. Maar we hebben ook andere activiteiten aangepast, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

 • Wijkteam West organiseert iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur een koffie- en wandeluurtje. Het wandelen is gratis, de koffie of thee kost 1 euro. Er kunnen maximaal 3 personen tegelijk meewandelen.
  Het koffie- en wandeluurtje is bedoeld voor mensen in de wijk die behoefte hebben aan sociaal contact en het fijn vinden om een stukje in de wijk te wandelen.
  Meld je aan bij Melissa Nielaba. Zij is enkel op woensdagochtend bereikbaar op het nummer 06 – 57 621 002 of via mail: mnielaba@impulskerkrade.nl
 • Bent u al deelnemer bij één van de activiteiten van Impuls? Dan ontvangt u in december een kleine kerstattentie.
 • In Seniorencomplexen van Kerkrade hangen posters op met de oproep om op elkaar te letten. Op de posters staat een verwijzing naar het Meldpunt Eenzaamheid. Vermoed u dat iemand uit uw omgeving eenzaam is, of voelt u zichzelf eenzaam? Neem dan contact op met het Meldpunt Eenzaamheid van Impuls via 045 – 545 6351.
 • Heeft u iemand aangemeld bij Meldpunt Eenzaamheid? Dan wordt hij of zij door vrijwilligers van het Project Tsezame benaderd. Deze vrijwilligers koppelen maatjes om contact te onderhouden met de mensen die zich eenzaam voelen. U kunt ook maatje worden! Meld u zich dan aan bij Impuls, 045 – 545 6351.
 • We roepen u op een kerstster of kribje neer te zetten voor het raam. Maak aansluitend een heerlijke kerstwandeling door de buurt en bewonder alle kerststerren en kribbes die uw buurtbewoners voor het raam hebben gezet.
 • Inwoners van Chevremont die deelnemen aan Kom op de Soep Chevremont ontvangen een kop soep aan huis.
 • In het Seniorbledsje staat een oproep om te beeldbellen met elkaar. Weet u niet precies hoe dat moet, neem dan contact op met Impuls, 045 – 545 6351.