Ik zoek hulp

Impuls ziet graag dat mensen op een prettige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd. Waar nodig leren wij mensen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun leven te houden of weer terug te krijgen.

Aanbod tijdens Corona

Tijdens Corona hebben we onze dienstverlening moeten aanpassen. We doen meer digitaal. Maar natuurlijk organiseren we nog andere activiteiten, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Aanbod tijdens Corona »

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk biedt jongeren een leuke plek om samen te komen met leeftijdsgenoten en gezellige activiteiten te doen.

Jeugd- en jongerenwerk »

Jeugd en gezin

De basisschool en middelbare school zouden een leuke tijd moeten zijn voor kinderen. Soms zijn er echter twijfels of zorgen over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Of heb je als ouder vragen over gezond en veilig opgroeien en opvoeden van je kind.

Jeugd en gezin »

Maatschappelijk werk

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kun je die zelf oplossen. Of je kunt terecht bij familie of vrienden. Soms biedt dat geen oplossing. Dan kun je een beroep doen op Maatschappelijk werk.

Maatschappelijk werk »

Bureau sociaal raadslieden

Soms lijkt het wel of er ieder jaar meer regels en formulieren bij komen. Regels en formulieren die soms moeilijk te begrijpen zijn of lastig in te vullen. Je ziet misschien door de bomen het bos niet meer? Dan kunnen de Sociaal Raadslieden van Impuls je weer op weg helpen.

Bureau sociaal raadslieden »

Schuldhulp

Inwoners van Kerkrade en Heerlen met administratieve vragen, financiële problemen en dreigende schulden kunnen terecht bij SchuldHulpMaatje Parkstad. Deskundige vrijwilligers bieden u praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht.

Schuldhulp »

Ouderenwelzijn

Gezond oud worden willen we allemaal graag. Maar wat als een en ander wat moeilijker gaat? Bijvoorbeeld qua mobiliteit of eenzaamheid? Hoe wordt u gezond ouder of waar kunt u met vragen over ouder worden terecht? Ook als naaste van een ouder wordend iemand kunt u contact opnemen met Impuls.

Ouderenwelzijn »

Ouderenadvies

Het aanbod van voorzieningen, regelingen en activiteiten voor senioren is groot. Op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën is er veel mogelijk. Maar de informatie hierover is niet altijd even duidelijk. De ouderenadviseur kan u helpen bij het maken van keuzes.

Ouderenadvies »

Wijkpunten

Samen kunnen we meer dan alleen. Door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kunnen we meer betekenen voor de mensen om ons heen die zorg en hulp nodig hebben in hun eigen omgeving.

Wijkpunten »

Programma Meer Contact

Helaas is eenzaamheid een veel voorkomend probleem. Meld je aan voor het programma Meer Contact. Je leert dan online wat je zelf kan doen om je zekerder te voelen in het contact met anderen.

Wijkpunten »