Groepsmaatschappelijk werk

Groepsmaatschappelijk werk is een groepsgewijze begeleiding van cliënten door maatschappelijk werkers.

Wat is groepsmaatschappelijk werk?

 • Reeds jaren een vast onderdeel van het welzijnswerk binnen Kerkrade en Simpelveld/Bocholtz.
 • Een begeleidingsvorm door groepsmaatschappelijk werkers.
 • Doelgericht, systematisch en procesmatig.
 • Gericht op sociale veranderingsprocessen.
 • Gericht op het behalen van kleine en grote persoonlijke doelen en succeservaringen.
 • Diverse thema’s: huiselijk geweld, rouw- en verlieservaringen, assertiviteit, sociale vaardigheden, relaties etc.

Voor wie wel?

Voor volwassenen vanaf 18 jaar die een hulpvraag hebben m.b.t. de thema’s die worden aangeboden door het groepsmaatschappelijk werk.

Voor wie niet?

Volwassenen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen.

Wanneer er sprake is van verslaving en/of zware psychiatrie waarbij behandeling noodzakelijk is.

Werkwijze

 1. Aanmelding via invulformulier website.
 2. Kennismakingsgesprek met groepsmaatschappelijk werker.
 3. Deelname aan de groepsbijeenkomsten.
 4. Gezamenlijke eindevaluatie in de laatste bijeenkomst.
 5. Indien gewenst verwijzing naar verder hulpverlening of activiteit/vrijwilligerswerk.

Trainingsaanbod

Praktische informatie

Deelname is gratis! De bijeenkomsten vinden plaats in de wijkpunten in Kerkrade en Simpelveld/Bocholtz.
Aantal deelnemers varieert tussen 8 – 12 deelnemers (mannen en vrouwen nemen samen deel).
Duur van de bijeenkomst +/- 2 – 2,5 uur.
Een nieuwe reeks bijeenkomsten start bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelden

Graag via het invulformulier aanmelden.

Vragen?

Graag een e-mail sturen naar groepsmw@impulskerkrade.nl  of telefonisch via 045-5456351.