Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een oplossing voor buren die zelf niet meer uit een conflictsituatie komen.

Buurtbemiddeling leidt tot een oplossing!  

Conflicten tussen buurtbewoners beginnen vaak door kleine irritaties, die behoorlijk uit de hand kunnen lopen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, overlast van huisdieren of rommel. Hierover kunnen hoogoplopende ruzies ontstaan: buurtbewoners willen niet meer met elkaar praten of maken elkaar het leven zuur door pesterijen. Kortom er is een situatie ontstaan die voor niemand meer prettig is. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing zijn.   

Samen tot een oplossing komen  
Vaak helpt het om met elkaar te praten en samen naar een oplossing te zoeken. Het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Dus niet wanneer u boos bent of haast hebt. Door te luisteren naar elkaars verhaal en te proberen om begrip te tonen voor de ander, kunt u vaak samen tot een oplossing komen waar u beiden achter staat.  
Op de website www.problemenmetjeburen.nl kunt u tips vinden voor een zo prettig mogelijk gesprek.  

Buurtbemiddeling helpt  
Helaas is zo’n gesprek niet voor iedereen even makkelijk. Emoties lopen soms hoog op en dan kan de situatie ontstaan dat u er samen niet meer uit komt. In zo’n geval kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling. Vrijwel iedere gemeente werkt met buurtbemiddelaars. Dat zijn getrainde vrijwilligers die buren helpen om met elkaar in gesprek te gaan en samen tot een goede oplossing te komen.  

Voor wie?  
Buurtbemiddeling is gratis en is er voor iedereen die in een conflictsituatie zit of dreigt te komen. Het is wel belangrijk dat alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen. Ook moeten alle partijen nadenken over mogelijke (gezamenlijke) oplossingen die voor iedereen haalbaar en aanvaardbaar zijn.  

Waar kunt u terecht?  
Woont u in de gemeente Kerkrade, Simpelveld, Voerendaal of Vaals?  
Dan kunt u contact opnemen met Impuls, via telefoonnummer 045 545 6351 of per mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl   of buurtbemiddeling@impulssimpelveld.nl
Als huurder, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen verhuurder. Zij kunnen u helpen om in contact te komen met buurtbemiddeling in uw gemeente.  

Buurtbemiddeling zoekt nieuwe vrijwilligers  
Buurtbemiddeling heeft altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Om buurtbemiddelaar te worden is een gezonde dosis enthousiasme nodig. Daarnaast is het van belang dat u goed kunt luisteren en een neutrale en onpartijdige houding kunt aannemen.  
U krijgt een goede introductie, een basistraining, begeleiding tijdens de uitvoering van het werk en verdere scholing op maat. Een aantal buurtbemiddelaars is ook mediator.   
Voor meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met Helma Kölgen, coördinator Buurtbemiddeling, telefonisch 045 – 545 6351 of via mail buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl of buurtbemiddeling@impulssimpelveld.nl